My Cart

Winkelwagen

Privacyverklaring

Privacy Policy Health Me Nutrition


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Health Me Nutrition houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het is raadzaam om regelmatig de privacy policy te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Het privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Health Me Nutrition. Bij een afname van een product of dienst geeft u aan akkoord te gaan met ons privacy beleid. Als Health Me Nutrition zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

In ons privacy beleid informeren wij u over welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens gebruiken en hoe we uw gebruikservaring verbeteren.


Verwerking van persoonsgegevens bij bestelling


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling te kunnen (laten) bezorgen. Persoonsgegevens die wij onder andere gebruiken zijn uw naam, telefoonnummer of emailadres en factuur/bezorgadres en worden uitsluitend gebruikt in het kader ten behoeve van de volgende doeleinden:

• De uitvoering van onze dienst en de facturatie daarvan;
• De afhandeling van uw bestelling en u te informeren over het verloop;
• De mogelijkheid tot contact indien gewenst of noodzakelijk;
• Om onze diensten te kunnen optimaliseren;
• Om gegevens te kunnen analyseren en rapporteren;
• Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak.

Als bovengenoemde gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld. Health Me Nutrition bewaart uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


Verwerking van gegevens in uw account

Om het bestellen makkelijker te maken, kunt u er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als u een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Geslacht;
• Voor- en achternaam;
• Geboortedatum;
• Overzicht van uw bestellingen;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• En overige gegevens die wij nodig hebben om uw account volledig te maken.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over uw bestelling te kunnen beantwoorden. De redenen waarom wij u gegevens gebruiken zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u gesloten hebben en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

 

Gegevens verstrekken aan derden
Health Me Nutrition zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden vertrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (bijvoorbeeld PostNL). Tevens kunnen wij uw gegevens delen met partners die ons helpen met:

• Het ondersteunen bij onze klantenservice;
• Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
• Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
• Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We staan niet toe dat derden jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken; we geven ze alleen toestemming om uw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek in behandeling nemen.


Nieuwsbrief en overige communicatie

We sturen uw alleen nieuwsbrieven als u daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. We bewaren uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen zodat we onze juridische basis voor het verzenden van nieuwsbrieven kunnen vaststellen. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wanneer uzelf een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Het kan voorkomen dat wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via nutrition@healthme.nl

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bedrijfsgegevens:
Den Oude Holding B.V.
KVK: 72797789
BTW: 8592.40.216.B01
Vestigingsadres:
Scheveningseweg 88
2584AC, ’s-Gravenhage

Contactgegevens:
Health Me Nutrition
San Franciscosingel 1, 2548 HS Den Haag
Mail: nutrition@healthme.nl